مناطق گردشگری - موزه ها و ...

استان فارس

شهر(های) استان فارس

·         شهر گله دار

·        شهر بنارویه

·        آریا شهر (بالاده (

·        شهر لطیفی

·        سعادت شهر

·        حفره فروکش

·        شهر پیر

همه جاذبه های گردشگری استان فارس

·        تالاب بَرم دِلَک

جاذبه های طبیعی استان فارس

·        تنگ قشقه سروستان

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

قلعه میر ترک

جاذبه های مذهبی استان فارس

 

گوردخمه داودختر ( دی و دور (

جاذبه های تفریحی استان فارس

روستای دشتک

 

 

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام