صنایع دستی

صنایع دستی: گبه و گليم عباى شترى گرگوربافى، حصيربافى، سفال و سراميك

سوغاتی: محصولات دريايى(ماهى و ميگو) و شيره خرما و ارده خاویار

 

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام