صنایع دستی

صنایع دستی: سياه چادر، قالى، گليم، چيت، جاجيم بافى و رنگرزى خراطى، ورشو سازى، نمد بافى، قالى بافى و گليم بافى

سوغاتی: عسل 

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام