صنایع دستی

صنایع دستی: گليم بافى، جاجيم بافى، ظروف سفالى، ظروف و مجسمه هاى چوبى و نمدبافى

سوغاتی: برنج، مركبات، مرباها و ترشيجات

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام