صنایع دستی

سوغات: برنج مرکبات مرباها و ترشیجات
صنایع دستی: گلیم بافى، جاجیم بافى، ظروف سفالى، ظروف و مجسمه هاى چوبى و نمدبافى

 

 

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام