مناطق گردشگری

استان فارس

شهر(های) استان فارس

·          شهر گله دار

·         شهر بنارویه

·         آریا شهر (بالاده (

·         شهر لطیفی

·         سعادت شهر

·         حفره فروکش

·         شهر پیر

همه جاذبه های گردشگری استان فارس

·         تالاب بَرم دِلَک

جاذبه های طبیعی استان فارس

·         تنگ قشقه سروستان

 

جاذبه های تاریخی استان فارس

قلعه میر ترک

جاذبه های مذهبی استان فارس

 

گوردخمه داودختر ( دی و دور (

جاذبه های تفریحی استان فارس

روستای دشتک

 

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام